Hekta på spill?

Mange gutter spiller mye. Online spill engasjerer fordi de byr på utforskning, mestringsfølelse og belønning.

Man kan spille sammen med venner og stifte nye bekjentskap. 1 av 10 gutter mellom 12-17 år bruker 4 timer eller mer daglig på spilling uten at det går utover helsen.  For noen gutter blir spillingen ett problem. Er spillingen tvangsmessig?  Hindrer spillingen deg i deltagelse i skole, jobb, familie- og sosialt liv?

Tilbake til forsiden