Trist eller deppa?

Å være trist og deppa er vanlig. Noen føler seg triste eller er lei seg, mens andre har problemer med å føle noe i det hele tatt.

Ofte føler en seg svært trett, og har vanskelig for å greie og orke noe. Dersom dette varer over lengre tid,- og får konsekvenser for dagliglivet ditt behøver du kanskje å snakke med noen.  Andre kjennetegn på at en depresjon kan være i ferd med å utvikle seg er:

  • Irritasjon og nedstemthet
  • Manglende initiativ
  • Søvnproblemer

Har du spørsmål? Kom på Guttedag eller les mer her.

Tilbake til forsiden